Óvodavezetői köszöntő

Szőke-Molnár Csilla - óvodavezető
Szőke-Molnár Csilla - óvodavezető

Szeretném bemutatni Önöknek, milyen körülmények között nevelkedhet gyermeke, amennyiben megtisztel bennünket azzal, hogy ránk bízza legféltettebb kincsének, gyermekének nevelését.
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul.
Ön az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda helyi óvodai nevelési programját tartja a kezében, amelyet nevelőtestületünk lehetőségeinkhez és partnereink igényeihez igazítva, korábbi pedagógiai értékeinkre építve alkotott meg.
Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek- óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők - élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.
Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával.
Szeretnénk olyan óvodai életet biztosítani, melynek melegében, biztonságában érdeklődve, bátran fedezze fel és ismerje meg a gyermek a világot, hiszen mindenkinek van egy Istentől kapott adománya, képessége.
Óvodapedagógusaink magas szintű pedagógiai- pszichológiai kultúrával rendelkeznek, a fejlesztő munkában a nevelőtestület minden tagja képessége szerint egyéniségét megtartva részt vállal.
Egészséges életvitelű a gyermeki szükségletek figyelembevétele vezérli közösségünket. Óvodáikban derűs, nyugalmat adó légkörben, sokféle tevékenységkínálatból válogatva, minden gyermek esélyt kap arra, hogy saját lehetőségeinek megfelelően fejlődhessen, pozitív élményeket szerezve, érzelmileg, erkölcsileg gyarapodva, fizikailag megerősödve léphessen át a következő életszakaszába.
Helyi óvodai nevelési programunkat ajánljuk mindazoknak, akik azonosulni tudnak céljainkkal.
Akik elfogadják és fontosnak tartják, hogy:
Intézményünk nem csupán keresztény intézmény, hanem azon belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel áthatott
A gyerekek kölcsönös bizalmon és elfogadáson alapuló, derűs légkörben, pozitív érzelmekkel élhetik meg óvodás éveiket;
A tanulást az élet alapvető folyamatának tekintjük, törekvésünk a szorongásmentes tanulási viszony kialakítása;
A szülőkkel, a Katolikus Egyház és családi nevelés értékeire építve, partnereinkkel együttműködve, közösen akarunk tenni azért, hogy adottságaink minél jobb kihasználásával biztosítani tudjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a gyerekek fejlődését optimálisan segítik.
Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődését, és abból a meggyőződésből választja intézményünket, hogy gyermeke ott a legjobb törődésben részesül, fejlődését olyan - szakmai munkájára igényes óvodapedagógusok segítik, akik mindent megtesznek azért, hogy Önök elégedettek legyenek.


 

Hírek az óvodából

Óvoda szeptemberi eseményei fénykép összeállítás:

Margaréta csoport Orosháza a mi városunk


 


 

Óvodai dolgozók

Csoportok névsora

Dokumentumok:

Katolikus Óvodai házirend

Óvoda Pedagógiai Programja

Szervezeti És Működési Szabályzat

Adatvédelmi És Adatkezelési Szabályzat

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Óvodavezető: Szőke-Molnár Csilla

5900, Orosháza Előd u. 15.

+3668412941

elodovi@ovodak.oroshaza.hu