fbpx
eotvos-jozsef-katolikus-altalanos-iskola-es-ovoda

Bemutatkozás

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda múltja és jelene

Orosházán 1855-ben kezdődött, 1947-ben megszűnt, majd 64 év szünet után újraindult a katolikus iskolai oktatás. Intézményünk a 2011-2012-es tanévvel kezdte meg működését. Pedagógiai Programunk alapja a keresztény értékrend. Célja: TESTI LELKI EGÉSZSÉGBEN MEGTARTANI, EREDMÉNYESEN NEVELNI, OKTATNI MINDEN RÁNK BÍZOTT GYERMEKET. Arra törekszünk, hogy óvodásaink, általános iskolai tanulóink alkotó közösségben, életkoruknak megfelelő módon értsék, – és napi tevékenységük során éljék is meg az örök emberi értékek belsővé válását, a társadalmi együttélés szabályainak hierarchiáját, biztonságot adó rendjét.

Óvodai nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl egy olyan irány megismertetése a gyermekkel, amelyre élete minden szakaszában ráismerhet, és erőt meríthet belőle. Intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják a katolikus szellemiséget. Elsődleges célunk az alapvető óvodai funkciók – óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő – eszközrendszerének erősítése, korszerűsítése. Napi munkánk során arra törekszünk, hogy pedagógiai feltételeinket teljes körűen és optimális hatékonysággal működtessük, mind a négy óvodai csoport számára a legkedvezőbb nevelési környezetet biztosítsuk. Célunk, hogy óvjuk és gyarapítsuk azokat a hagyományokat, amelyeket közösségünk a szülőkkel, az egyházközséggel és az iskola nevelőtestületével együttműködve fennállása során kialakított. Óvodásainkat fokozatosan, türelemmel, aprólékos gonddal, szükség szerinti egyéni fejlesztéssel készítjük elő az iskolakezdésre.

Az iskolai tanulás-tanítás folyamatában egyaránt meghatározó szempontnak tartjuk a gyermeki sikerességet, és a kudarc megelőzését. Pedagógiai gyakorlatunkban kiemelt figyelmet kap a személyes felelősség, a küzdőképesség és az alkotó cselekvés. Igyekszünk családias hangulatot teremteni, ahol fontos a türelem, a szeretet, az udvariasság, a rend és a tisztaság. A jelent formáló pedagógus és a jövőt alkotó gyermek együttműködése jelenti nevelőtevékenységünk lényegét. Az eredményes tanulás, a biztonság, az egészséges életmód, a hasznos és változatos szabadidő feltételeit biztosítjuk, a kulturált viselkedést elvárjuk tanulóinktól.

Óvodás kortól induló, emelt szintű német nyelvi képzési programunk keretében készülhetnek fel a tanulók a német nemzetközi nyelvvizsgára. 8. osztályban DSD-I nyelvvizsgát tehetnek, ami megfelel az államilag elismert alapfoknak.

A sportcsarnok, a műfüves labdarúgópálya és a szabadtéri sportlétesítmények kitűnő tárgyi feltételeket biztosítanak az utánpótlás-neveléshez. SPORTISKOLÁS tanulóink sikeres felkészülésének, versenyzésének az a hatékony együttműködés a biztosítéka, amely Orosháza sportegyesületeinek szakedzői és iskolánk pedagógusai között kialakult.

Az átlagosnál lényegesen jobb feltételeket biztosítunk a különböző művészeti ágak terén fogékony tehetségek kibontakoztatásához. Tanácsadó szakpszichológus segíti a tanulási, életvezetési gondokkal küzdők egyéni fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítunk közösségformáló hagyományaink ápolására, megújítására. Az EÖTVÖS NAP, EGÉSZSÉGNEVELÉSI NAP, AZ EGYHÁZI ÉV ÜNNEPI ALKALMAI, az ÓVODAI-ISKOLAI FARSANG, CSALÁDI NAP. TAVASZVÁRÓ PÜNKÖSDÖLÖ, TERMÉSZETTUDOMÁNYI NAPOK, továbbá szavaló és szónoklatmondó versenyek, sportvetélkedők és rendezvények szövődnek változatos programmá a tanév eseményeinek sorában. Válogatni lehet az évente meghirdetett szakkörök, sportágak, tehetséggondozó foglalkozások között. Népszerű a mazsorett és a társastánc, vidám színjátszó és néptánc-csoportjaink várják az érdeklődőket. Az idegen nyelvek közül angol vagy német választható.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye gyorsan gyarapodó köznevelési intézményhálózatának minden tagjától elvárja – és számon is kéri – az évről évre emelkedő színvonalú, eredményes nevelő-oktató munkát. Minden ránk bízott gyermekre figyelve törekszünk arra, hogy tanítványaink egymást tisztelő-segítő közösség hasznos tagjaként éljék mindennapjaikat, járják a felnőtté válás útját.

Orosháza, 2015. november 5.


Vezetőség:

Munkaközösség vezetők:

Pedagógusok:

Irodai dolgozó 1149557 1280
Technikai dolgozók
DÖK elnökének megválasztása
Diákközösség
könyvtár
könyvtár
Gyerekkorok elfeledett meséi az Emlékteremben 2018. január 13.
Osztályok Névsora
1-százalék
Alapítványok
technológia-3167297_1280
Dokumentumok
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Görgess a tetejére