Felbecsülhetetlen értékek Erdélyben

kirándulás célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése.