Szárnyalj! Eötvös Tehetségnap

A mi rendezvényünknek is a célja a tehetséges tanulók felismerése, azonosítása.