fbpx
Jézus Szíve Plébánia

Egyházközségi, plébánosi tájékoztató

            Az óvodában valamennyi csoportban megtartották az anyák-napi ünnepséget. Minden alkalom erősíti egymás között a családok tagjainak összetartását és a családok intézményeinkhez való kapcsolódását is. Köszönet a fáradozásért!

            Május 16-án egész napos hittanos találkozó lesz Békéscsabán, Jaminában, melyre várják a 13 év fölötti fiatalokat. A téma: „Mi a hivatásod? Házasság, szerzetesség, papság? Közös autóbusz 7,50-kor indul, visszaérkezés 18 óra körül.

            Szintén május 16-án 18,45 órai kezdettel orgonahangverseny lesz templomunkban, melyen a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának orgona szakos hallgatói Fazekas Andrea, Radnai Tamás és tanáruk Dr. Csanádi László D. Buxtehude (1637-1707), L. N. Clérambault (1676-1749), J. S. Bach (1685-1750), Liszt F. (1811-1886), H. Mulet (1878-1967) műveket adnak elő. Mindenkit szeretettel várunk!

            Május 17-én 16,15-kor kezdődik az Óvoda évzáró ünnepi szentmiséje templomunkban. Másnap, hétfőn 17 órától a pünkösdi ünnepségen vehetünk részt. Mindkettőre buzgón, szorgalmasan készülnek mind a kisebbek, mind a nagyobbak, nevelőink kíséretében.

            Május 21-én este fénystaféta indul A Fény Nemzetközi Éve alkalmából, melybe mi is bekapcsolódhatunk. Az esemény szervezői templomunk tornyából vehetnek részt az egész országot körbejáró programban. Jelentkezni nálam, Misi atyánál lehet.

            Május 22-én pénteken papi találkozó lesz templomunkban. Minden évben pünkösd előtti pénteken találkozunk azok a paptestvérek, akik tanulmányainkat együtt végeztük a Központi Papnevelő Intézetben Budapesten, illetve az akkori Hittudományi Akadémián. Idén Orosháza látja vendégül csapatunkat. Két görög katolikus és öt római katolikus pap képződött évfolyamunkban, tervek szerint valamennyien itt lesznek a találkozón, mely szentmisével kezdődik 18 órakor. Kérlek Benneteket, foglaljátok imádságaitokba ezt a lelkipásztori csoportot. Hálásan köszönjük!

            A héten ünnepeljük áldozócsütörtököt, Urunk Jézus mennybemenetelének ünnepét. Liturgikus megemlékezés a vasárnapi szentmisében lesz. Az ünnep neve onnan ered, hogy régebben ez volt a húsvéti szentgyónás és szentáldozás törvényi előírás teljesítésének végső időpontja. Aki eddig gyónt és áldozott, az eleget tett minimális katolikus keresztény kötelezettségének. Természetesen ez az előírás nem a bűn terhe miatt sarkall bennünket, hanem lelkünk kiegyensúlyozottságáért és hitünk gyarapításáért érdemes a húsvét időben is gyónni és rendszeresen áldozni.

            Májusi litánia: minden hétköznap az esti szentmise előtt, szerdán reggel utána mondjuk el közösen a templomban. Részlet:

Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, Szüzeknek szent Szüze, Krisztusnak szent anyja,

Egyházunknak anyja – könyörögj érettünk!”

Áldott hetet kívánok 🙂

 

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Scroll to Top