fbpx
Hatartalanul 2015

Barangolás Erdélyben összefoglaló

2015. május 19. és 23. között az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 35 hetedik osztályos tanulója és 4 pedagógusa utazhatott a „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati programmal Romániába, pontosabban Erdélybe. A pályázati program címe: Barangolás Erdélyben. A projekt száma: HAT-14-01-0122. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta 1.166.400 Ft értékben.
A kirándulás célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése volt. A tanulók megismerkedtek Erdély magyar vonatkozású történelmének és irodalmának helyszíneivel, növény-és állatvilágával, a határon túli magyarság kincseivel, hagyományaival. A tanulmányi kirándulás során a már tanult tananyag került feldolgozásra élményszerűen, az adott történelmi helyszíneken.
Az indulást előkészítő órák előzték meg.

A kirándulás programja:
Az első napon Aradon, a vértanúk kivégzésének emlékoszlopánál koszorút helyeztünk el. Déva váránál felidéztük Kőmíves Kelemenné balladáját, majd Segesváron Petőfi Sándorra emlékeztünk. Zetelakán találkoztunk a zetelaki iskola diákjaival, akik bemutatták városukat.
A második napon Székelyudvarhely történetét ismertük meg, majd Máréfalván megcsodáltuk a 95 székelykaput. Homoródfürdőn megnéztük a szénsavas fürdőt és a borvízforrásokat. A zetelaki gyerekekkel gyalogtúrát tettünk a víztározóhoz, majd este kézilabdamérkőzés következett.
A harmadik napon sétát tettünk Szovátán, a Medve tónál. Parajdon, a bányák sócsarnokaiban megismertük a só egészségmegőrző szerepét. Korondon, a székely kerámiák élő múzeumában néprajzi ismereteinket bővítettük, meglátogattuk egy helyi fazekas műhelyét, ahol a mesterrel interjút is készítettünk. Farkaslakán Tamási Áron sírjához zarándokoltunk. Este a zetelaki diákokkal szalonnasütés következett.
A negyedik napon közös gyalogtúrára indultunk a zetelaki tanulókkal az ivói Vadasparkba, majd délután traktor vitt fel minket a Madarasi-Hargitára. Este búcsúesten vettünk részt, Erdély ismereti vetélkedőn, közös énekléssel, tánccal.
Az ötödik napon útközben hazafelé megálltunk a szejkefürdői ásványvizes fürdőnél. Meglátogattuk Orbán Balázs síremlékét. Kolozsváron városnéző séta következett. Ellátogattunk a Szent Mihály-templomhoz, a Mátyás-szoborhoz és Mátyás szülőházához is. Az emlékezés kegyhelyén, a házsongárdi temetőben leróttuk tiszteletünket Apáczai Csere János, Dzsida Jenő és Koós Károly sírja előtt. Csucsán betértünk Csinszkáékhoz, az egykori Boncza-kastélyba. Nagyszalontán megtekintettük a Csonka toronyban berendezett Arany János emlékmúzeumot.
A hazaérkezést követő értékelő órákon összegeztük élményeiket, majd projektnapot tartottunk.

Sosem feledhető élményekkel gazdagodtak a kirándulás résztvevői. A nemzeti összetartozás élményét a résztvevők több alkalommal megtapasztalták a kirándulás alatt. A diákok számára nyilvánvalóvá vált, hogy a székely magyarsággal közös a múltjuk, a nyelvük. Anyanyelvünkön kommunikáltak egymással, pedig több száz km-re élnek egymástól.

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Scroll to Top