fbpx
Barangolás Erdélyben 2015

Barangolás Erdélyben előkészületek

Barangolás Erdélyben

2015. május 19. és 23. között az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 35 hetedik osztályos tanulója és 4 pedagógusa utazhatott a „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati programmal Romániába, pontosabban Erdélybe. A pályázati program címe: Barangolás Erdélyben. A projekt száma: HAT-14-01-0122. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta 1.166.400 Ft értékben.

A kirándulás célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése volt. A tanulók megismerkedtek Erdély magyar vonatkozású történelmének és irodalmának helyszíneivel, növény-és állatvilágával, a határon túli magyarság kincseivel, hagyományaival. A tanulmányi kirándulás során a már tanult tananyag került feldolgozásra élményszerűen, az adott történelmi helyszíneken.

Az indulást előkészítő órák előzték meg.

 

A kirándulás programja:

Az első napon Aradon, a vértanúk kivégzésének emlékoszlopánál koszorút helyeztünk el. Déva váránál felidéztük Kőmíves Kelemenné balladáját, majd Segesváron Petőfi Sándorra emlékeztünk. Zetelakán találkoztunk a zetelaki iskola diákjaival, akik bemutatták városukat.

A második napon Székelyudvarhely történetét ismertük meg, majd Máréfalván megcsodáltuk a 95 székelykaput. Homoródfürdőn megnéztük a szénsavas fürdőt és a borvízforrásokat. A zetelaki gyerekekkel gyalogtúrát tettünk a víztározóhoz, majd este kézilabdamérkőzés következett.

A harmadik napon sétát tettünk Szovátán, a Medve tónál. Parajdon, a bányák sócsarnokaiban megismertük a só egészségmegőrző szerepét. Korondon, a székely kerámiák élő múzeumában néprajzi ismereteinket bővítettük, meglátogattuk egy helyi fazekas műhelyét, ahol a mesterrel interjút is készítettünk. Farkaslakán Tamási Áron sírjához zarándokoltunk. Este a zetelaki diákokkal szalonnasütés következett.

A negyedik napon közös gyalogtúrára indultunk a zetelaki tanulókkal az ivói Vadasparkba, majd délután traktor vitt fel minket a Madarasi-Hargitára. Este búcsúesten vettünk részt, Erdély ismereti vetélkedőn, közös énekléssel, tánccal.

Az ötödik napon útközben hazafelé megálltunk a szejkefürdői ásványvizes fürdőnél. Meglátogattuk Orbán Balázs síremlékét. Kolozsváron városnéző séta következett. Ellátogattunk a Szent Mihály-templomhoz, a Mátyás-szoborhoz és Mátyás szülőházához is. Az emlékezés kegyhelyén, a házsongárdi temetőben leróttuk tiszteletünket Apáczai Csere János, Dzsida Jenő és Koós Károly sírja előtt. Csucsán betértünk Csinszkáékhoz, az egykori Boncza-kastélyba. Nagyszalontán megtekintettük a Csonka toronyban berendezett Arany János emlékmúzeumot.

A hazaérkezést követő értékelő órákon összegeztük élményeiket, majd projektnapot tartottunk.

Sosem feledhető élményekkel gazdagodtak a kirándulás résztvevői. A nemzeti összetartozás élményét a résztvevők több alkalommal megtapasztalták a kirándulás alatt. A diákok számára nyilvánvalóvá vált, hogy a székely magyarsággal közös a múltjuk, a nyelvük. Anyanyelvünkön kommunikáltak egymással, pedig több száz km-re élnek egymástól.

Szülőértekezletek tanév kezdetén, 2015. március 12-én és április 22-én.
Téma: a szeptemberi szülőértekezleten tájékoztattuk a szülőket a nyertes pályázatról, a márciusi és az áprilisi szülőértekezleteken felhívtuk a figyelmet a szükséges dokumentumok beszerzésére és egyéb szervezési feladatokat láttunk el.

  • Programajánlatot kértünk a zetelaki iskola igazgatójától.
  • Poszterek készítése a kirándulás helyszíneiről, az elkészült anyagot kiraktuk az iskola aulájában levő faliújságra.

Előkészítő órák:

1. előkészítő óra
Előadó: Varga Lászlóné földrajz szakos tanár
Időpont: 2015. május 11.
Téma:
– Székelyföld nevezetességeinek bemutatása,
– Erdélyben és a környező országokban élő magyarság helyzete napjainkban,
– kisebbség, ill. nemzetiség fogalma, jelentése hazánkban és Romániában

2. előkészítő óra
Előadó: Nagy Beáta történelem szakos tanár
Időpont: 2015. május 11.
Téma:
– Erdély magyarságának története,
– az Erdélyben élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedésük történelmi háttere
– Erdély összlakosságának etnikai összetétele a történelem folyamán

3. előkészítő óra
Előadó: Sitkei Katalin magyar és ének szakos tanár
Időpont: 2015. május 13.
Téma:
– szervezési feladatok
– daltanulás (Székely Himnusz és békés megyei gyűjtésű magyar népdalok)
– az erdélyi kultúra a magyar irodalom tükrében

4. előkészítő óra
Előadók Pappné Horváth Zsuzsanna és Papp Mihály testnevelő szakos tanár

Időpont: 2015. május 14.
Téma:
– az előző két év Határtalanul! program keretében lezajlott kirándulások tapasztalatai
– a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai
– a tanulmányi kirándulás részletes programjának bemutatása, útvonal és időterv

  • A tanulók kiselőadásokat készítettek a kirándulás helyszíneiről.
    Technika órákon ajándékot készítettünk a zetelaki diákoknak.


 

Fényképek:

1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap


 

Újságcikk:

újságcikk 2015


 

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Scroll to Top