Tehetséges Tanulókért Alapítvány

2004. szeptemberében alakult.

Célja:
● A kiemelkedő tanulmányi eredményt és versenyeredményt elért tanulók jutalmazása.

● Jutalomkirándulás szervezése

● Tanulmányi versenyek nevezési díjának támogatása

● Színházlátogatás

Kuratórium
Elnök:
Tompáné Mochnánszki Erzsébet

Tagjai:
Sitkei Katalin; Fésűné Bálint Gizella;

 

Az alapítvány jogosult az SZJA 1%-ának felhasználására

Adószám: 18388288-1-04

Rendelkező nyilatkozat nyomtatása