vissza

Intézményünk „Legyünk egészségesebbek az Eötvös József Katolikus Általános iskolában!” címmel pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztérium  TÁMOP támogatási rendszerébe. Ennek eredményeként iskolánkat 13 998 943 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a minisztérium.

A „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című pályázati felhívásnak tettünk eleget.

A program célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták terjesztése. A kiírás keretében olyan összetett eszközrendszerű intézményi egészségfejlesztési programok valósulnak meg diákjaink részvételével, melyeknek fő pillérét az életkornak megfelelő energiaegyensúlyt szolgáló testmozgás és életmód programok jelentik alábbiak szerint:

- a tanulók egészségműveltségének növelése;

- az egészségfejlesztő testmozgás és a szabadidős mozgás iránti motiváció növelése, a testmozgás általi sikerélmények megélésének erősítése;

- az általános iskolákban tanuló egészségtudatos életvezetéséhez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése;

- az egészségfejlesztéssel összefüggő készségeknek, ismereteknek a gyermekek, tanulók viselkedésébe történő beépítése közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok megvalósításán keresztül.

Iskolánkban komplex intézményi mozgásprogramokat és egészségfejlesztési alprogramokat valósítunk meg. Heti 1 alkalommal test- és szájhigiéniai foglalkozást, sérülés megelőzési programokat szervezünk, egészséges ételekkel, illetve azok elkészítésével ismertetjük meg a gyerekeket. Egészségfejlesztési témákkal foglalkozunk, kisfilmet, rajzokat, plakátokat tervezünk, majd hozunk létre.

Heti 3 alkalommal játékos mozgásra van lehetőség a szünetekben. Úszásoktatást és játékos atlétikai képességfejlesztést szervezünk tanulóinknak. A pályázat 2014. november 2. és 2015. október 31. között valósul meg.Gombkötő Valéria

     általános igazgatóhelyettes


TÁMOP-6.1.2.A-14/2 -2014-0033


összefoglaló fényképek