TÁMOP 3.1.4 Pályázat 

Bekapcsolódtunk a TÁMOP-3.1.4. pályázatba, mely pályázat célja a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközének széleskörű elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességének és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.Terveink szerint a 2009/2010. tanévben érintett tanulócsoportok és pedagógusok a következők:

●  1.a matematika Orbánné Kovács Ilona

●  1.b szövegértés Tóthné Somogyi Mária

●  2.a szociális–életvitel Csongrádiné Kenéz Olga

●  3.a szociális-életvitel Érdiné Molnár Márta

●  5.a matematika Marosvölgyiné Rideg Ágnes

●  5.b szövegértés Bárdos Zsuzsa

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.Tantárgytömbösített oktatást, tervezünk Ember a természetben műveltségterületen, moduláris oktatási programot szervezünk egészséges életmód témakörben. A Művészetek műveltségterületet tantárgyi bontás nélkül szeretnénk oktatni. A projekt előreláthatólag 2009. március elsején indul.A pályázat főbb tevékenységei:

1. A kompetencia alapú oktatás implementációja

●  legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

●  legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

●  legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

●  Tantárgytömbösített oktatás

●  műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen

●  modern pedagógiai módszertan alkalmazása

●  Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

●  Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

●  Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése

●  Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.


2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)

●  A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, integrálását elősegítő programok

●  A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

●  A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.


3. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

  Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (“jó gyakorlatok átvétele”).

  Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, tapasztalatcsere megvalósítása.Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.

Bemutató a pályázat megvalósításárólÖnálló intézményi innovációk:

1. Egészséges életmódra nevelés. Mi lesz veled emberke?

2. SNI-s tanulók fejlesztése

                                                

                                                 Gombkötő Valéria                                                     szakmaivezető

vissza