Széplaki Erzsébet előadása

Szövegértő, szövegalkotó képesség fejlesztésének lehetőségei

széplaki erzsébet előadása
Széplaki Erzsébet előadása | eotvosoh © 2023

Március 23-án Széplaki Erzsébet, érdemes tankönyvíró látogatott iskolánkba. A szövegértő, szövegalkotó képesség fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában c. előadására városunk, illetve vármegyénk pedagógusai látogattak el.

Az alábbi témákról esett szó sok-sok gyakorlati példával:
– az alfageneráció jellemzőiről, olvasási szokásairól.
– az utasítások értelmezésének fontosságáról.
– az olvasástechnikáról, mint az értő olvasás alapfeltételéről.
– a szövegfeldolgozás algoritmusáról.
– az olvasási stratégiákról.
– az alapvető fogalmazási műfajok, kiemelten az érvelő szöveg tanítási módszereiről.
– a piszkozatírás algoritmusáról.

A legújabb kiadványokkal, segédanyagokkal is megismerkedhettünk. Az alkalom kiváló lehetőség volt arra is, hogy Orosháza és környéke tanítói, tanárai kötetlenül találkozhassanak, tapasztalatot cseréljenek, ötleteket adjanak át egymásnak. Programunkat a Műszaki Könyvkiadó támogatta.

Széplaki Erzsébet előadása 20230323 eotvosoh 001 széplaki erzsébet előadása 20230323 eotvosoh 002