Barangolás Erdélyben

összefoglaló

2015. május 19. és 23. között az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 35 hetedik osztályos tanulója és 4 pedagógusa utazhatott a „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati programmal Romániába, pontosabban Erdélybe. A pályázati program címe: Barangolás Erdélyben. A projekt száma: HAT-14-01-0122. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta 1.166.400 Ft értékben.

A kirándulás célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése volt. A tanulók megismerkedtek Erdély magyar vonatkozású történelmének és irodalmának helyszíneivel, növény-és állatvilágával, a határon túli magyarság kincseivel, hagyományaival. A tanulmányi kirándulás során a már tanult tananyag került feldolgozásra élményszerűen, az adott történelmi helyszíneken.

Az indulást előkészítő órák előzték meg.


A kirándulás programja:

Az első napon Aradon, a vértanúk kivégzésének emlékoszlopánál koszorút helyeztünk el. Déva váránál felidéztük Kőmíves Kelemenné balladáját, majd Segesváron Petőfi Sándorra emlékeztünk. Zetelakán találkoztunk a zetelaki iskola diákjaival, akik bemutatták városukat.

A második napon Székelyudvarhely történetét ismertük meg, majd Máréfalván megcsodáltuk a 95 székelykaput. Homoródfürdőn megnéztük a szénsavas fürdőt és a borvízforrásokat. A zetelaki gyerekekkel gyalogtúrát tettünk a víztározóhoz, majd este kézilabdamérkőzés következett.

A harmadik napon sétát tettünk Szovátán, a Medve tónál. Parajdon, a bányák sócsarnokaiban megismertük a só egészségmegőrző szerepét. Korondon, a székely kerámiák élő múzeumában néprajzi ismereteinket bővítettük, meglátogattuk egy helyi fazekas műhelyét, ahol a mesterrel interjút is készítettünk. Farkaslakán Tamási Áron sírjához zarándokoltunk. Este a zetelaki diákokkal szalonnasütés következett.

A negyedik napon közös gyalogtúrára indultunk a zetelaki tanulókkal az ivói Vadasparkba, majd délután traktor vitt fel minket a Madarasi-Hargitára. Este búcsúesten vettünk részt, Erdély ismereti vetélkedőn, közös énekléssel, tánccal.

Az ötödik napon útközben hazafelé megálltunk a szejkefürdői ásványvizes fürdőnél. Meglátogattuk Orbán Balázs síremlékét. Kolozsváron városnéző séta következett. Ellátogattunk a Szent Mihály-templomhoz, a Mátyás-szoborhoz és Mátyás szülőházához is. Az emlékezés kegyhelyén, a házsongárdi temetőben leróttuk tiszteletünket Apáczai Csere János, Dzsida Jenő és Koós Károly sírja előtt. Csucsán betértünk Csinszkáékhoz, az egykori Boncza-kastélyba. Nagyszalontán megtekintettük a Csonka toronyban berendezett Arany János emlékmúzeumot.

A hazaérkezést követő értékelő órákon összegeztük élményeiket, majd projektnapot tartottunk.


Sosem feledhető élményekkel gazdagodtak a kirándulás résztvevői. A nemzeti összetartozás élményét a résztvevők több alkalommal megtapasztalták a kirándulás alatt. A diákok számára nyilvánvalóvá vált, hogy a székely magyarsággal közös a múltjuk, a nyelvük. Anyanyelvünkön kommunikáltak egymással, pedig több száz km-re élnek egymástól.Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

Sitkei Katalin és Nagy Beáta

szervezők

Sitkei Katalin és Nagy Beáta
szervezők


Sitkei Katalin és Nagy Beáta
szervezők

                                                                                         

Vissza