Az alapítvány célja:Orosháza város diák-, tömeg- és versenysportjának támogatása.A helyi diák és versenysport infrastruktuális és egyéb tárgyi feltételeinek megteremtése,meglévő feltételeinek javítása és fejlesztése.A diákközélettel, valamint a verseny és diáksporttal összefüggő szakirodalom kezdeményezése, továbbképzések, tanfolyamok finanszírozása.Nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése.Új sportágak, szakosztályok meghonosítása illetve megteremtése.A diákközéleti és diákönkormányzati tevékenység tárgyi és szellemi feltételeinek javítása.A tanulók iskoláztatási költségeinek támogatása.A tanulók kulturális programjainak, rendezvényeinek támogatása.A pedagógusok infrastruktuális hátterének, szakmai továbbképzésének, sport, kulturális, valamint nevelési, oktatási tevékenységének támogatása.Minden tanévzáró ünnepélyen az alapítvány „ Jó tanuló, jó sportoló” díját veheti át az iskola tantestülete által javasolt tanuló.


Kuratórium elnöke:

Vidovenyecz István

Kuratórium alelnöke:

Kabódi Mihályné

Kuratórium tagjai:

Makádi Vilmos, Csongrádi Pál, Dr. Vranka Tibor

Eötvös József Diák-és Sportalapítvány

nyitólap