A liturgia (leitourgia) görög eredetű szó, közösségi szolgálatot jelent,

a laosz (= nép) és ergon ( = mű, munka , szolgálat) összetételéből keletkezett.

A liturgia eredetileg a görögöknél olyan cselekményt jelentett, amely nem magánhaszonra, hanem a köz, a nép érdekében történt.

A liturgiát Isten népe, vagyis az Egyház végzi, amikor énekkel, szóval, cselekedettel kifejezi Isten iránti szeretetét és tiszteletét az imádkozásban, áldozatbemutatásban. A liturgia az embereket megszenteli, s nekik kegyelmet közvetít. A liturgia a vallásos élet legfőbb forrása. A kinyilatkoztatott igazságokat úgy tárja elénk, hogy azokat a résztvevő akarati és érzelmi világával is magáévá teszi. Miközben a hívő megmutatja a kötelező hódolatát, szeretetét Istennek, megszentelődik.

Ugyanakkor a liturgia mint szent cselekmény :párbeszéd és életcsere Isten és ember között. A liturgia az egész egyház és minden egyes tagjának ünnepe is.

A liturgiát csak meghatározott helyen és időben végzik: püspöki székesegyházban, a plébániai, apátsági, kolostori templomban, egyházközösségben, családban, csoportban.

A liturgikus cselekmények központja a szentmise(Eucharisztia), minden szentség hozzá van rendelve.

A liturgiához tartoznak a szentelmények és áldások, a zsolozsma (napszakok imádsága), igeliturgiák és körmenetek.

A liturgia alanya Krisztus, aki papi hatalmát az Egyház által gyakorolja.

A liturgia történelmi fejlődésben alakult ki, vannak benne megváltoztathatatlan isteni, és megváltoztatható, emberi eredetű részek.

A liturgia egyházi, mert annak az egyháznak a hivatalos cselekménye, amelyben maga Krisztus van jelen, és közösségalkotó, mert az egyháznak, mint közösségnek a cselekménye.

A liturgia része az Egyház életének, tehát gondoskodni kell arról, hogy az élettel szoros kapcsolatban legyen.

A liturgia elemei: az imádság (fajtái: dicsérő, hálaadó, kérő, engesztelő)

jel, jelképek, (szimbólumok), amelyek a liturgia fontos részét képezik.


A jelek, jelképek (szimbólumok) felsorolásánál megkülönböztetjük:

Liturgikus szertartások

vissza >>