Jézusz szíve Katolikus templom, Orosháza

Minden jog fentartva © Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Impresszum | Honlap térkép

Iványi László tb. kanonok, plébános


Endrődön született 1957. július 29-én. Az általános iskolát Endrődön, a gimnáziumot Gyomán végezte, majd a szegedi szemináriumba került. Tanulmányai elvégzése után Dr. Udvardy József püspök úr szentelte pappá Szegeden, 1980. június 14-én.


Szolgálati helyei:


1980-82 között Ásotthalmon, majd

1982-84 között Debrecenben, a Szent Anna Plébánián káplán.

1984-89-ig plébános Hosszúpályiban,

1989-2012-ig pedig Gyomaendrőd város endrődi városrészének Szent Imre Plébániáján. Emellett


1996-tól oldallagosan ellátja a hunyai Szent László Király Plébániát, majd

1997-1999-ig oldallagosan ellátja a körösladányi és dévaványai plébániákat

2010. február 5-től 2011. augusztus 1-ig a gyomai Jézus Szíve Plébániát is

2012. augusztus 11-től (egészségi állapota miatt) a főpásztora felmenti az endrődi plébánia vezetése alól, és Hunyán lesz plébános

2015. augusztus 3-tól orosházi plébános és kerületi esperes


Tevékenysége:


1982-84 között, debreceni segédlelkészi működőse alatt nagy hangsúlyt helyezett a fiatalok pasztorálására. Felélesztette és újjászervezte a fiatalok csoportját (főleg egyetemisták), akikből ifjúsági énekkart szervezett. Ez az énekkar ma is tovább él Dalárda néven, a hajdani tagok, és ma már az ő gyerekeik közreműködésével. Ebben az időben sok lengyel is megfordult vagy tartózkodott a városban, turizmus és egyéb céllal. Az ő lelkipásztori ellátásukkal is foglalkozott, vasárnaponként a lengyel miséken zsúfolásig megtelt a Szent Anna templom.


Lelkipásztori szolgálatai mellett felújíttatta a létavértesi kápolnát, a hosszúpályi templom belsejét, az endrődi templomot kívülről. És talán az eddigi legnagyobb műve a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola felépítése és elindítása 1994-95 között. Újabb feladat, újabb kihívás: 1999-ben tűzvész következtében leégett a hunyai templom újjáépítése, mely 2000-ben el is készült.

Felépült a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tornaterme, ebben is segédkezik.

2002-ben felújíttatta az endrődi templomtetőt, majd 2003-ban a plébánia lakás részét.

Felépítteti az új hunyai plébániát 2004-ben, melyet a Szent László búcsú napján a püspök úr megáldott.

2005-ben felújíttatja a plébániai irodát és hittantermet.

A gyomaendrődi önkormányzatnál a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként is munkálkodik 2010-ig

Tagja a Békés Megyei Szociális Közalapítvány kuratóriumának annak megszűnéséig (2010), valamint az endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában működő Dr. Farkas János féle alapítványnak is.

A Szarvasi Espereskerület hitoktatási felügyelője feladatkört is ellátta 2005. februárjáig.

Tagja az egyházmegyei nyugdíjbizottságnak.

Tagja volt egy ökumenikus Internetes Keresztény lelkigondozói szolgálatnak.

2003. október 7-én a Templomos Lovagrend tiszteletbeli lovaggá fogadja, és a Lovagrend Tiszántúli Komtúriája lelki vezetője 2009-ig.

A Városunk c. újságnak kezdettől fogva munkatársa, az egyházi oldal összeállítója, valamint technikai munkatárs. 2007-től főszerkesztő. Az internetes változat az ő munkája.

2004. október 23-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetésben részesítette.

2006. március 27-től tb. kanonok.

2006. december 16-tól a Városunk újság főszerkesztője.

2008. június 28. Hunya községért kitüntető címet kapja.

2009-ben felújíttatja az endrődi templom előtti 200 éves műemlék kőkeresztet

2010-ben felújíttatja az endrődi templom sekrestyéjét. Felújíttatja a plébánia villanyhálózatának egy részét, valamint a plébánián és a templomban energiatakarékos világításra tér át.


2000-2013-ig nyári szabadsága idején ellátja a görögországi Nafplio lelkipásztori szolgálatát, különös hangsúllyt helyezve a lengyel nyelvű hívekre.


2015. március 23-án püspöke kinevezte az Isteni Irgalmasság Apostoli Lelkiségi Mozgalom egyházmegyei referensévé.


Hobby:


Számítástechnika, valamint Lengyelország, mert lengyelül is tud, valamint az utazás.


Az országok, ahol eddig járt:


Lengyelország, Németország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria, Olaszország, Vatikán, San Marino, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Macedónia, Montenegro, Ukrajna, Görögország, Törökország, Irán

Iványi László tb. kanonok, plébános

vissza

Fényképek

Iványi László tb. kanonok, plébános Jézusz szíve Katolikus templom, Orosháza Orosháza, Jézusz szíve Katolikus templom. Jézus Szíve Plébánia honlapja >>>