Eötvös József Diák és Sport Alapítvány

Az alapítvány célja: Orosháza város diák-, tömeg- és versenysportjának támogatása. A helyi diák és versenysport infrastruktuális és egyéb tárgyi feltételeinek megteremtése,meglévő feltételeinek javítása és fejlesztése. A diákközélettel, valamint a verseny és diáksporttal összefüggő szakirodalom kezdeményezése, továbbképzések, tanfolyamok finanszírozása.Nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése. Új sportágak, szakosztályok meghonosítása illetve megteremtése. A diákközéleti és diákönkormányzati tevékenység tárgyi és szellemi feltételeinek javítása.A tanulók iskoláztatási költségeinek támogatása.A tanulók kulturális programjainak, rendezvényeinek támogatása.A pedagógusok infrastruktuális hátterének, szakmai továbbképzésének, sport, kulturális, valamint nevelési, oktatási tevékenységének támogatása. Minden tanévzáró ünnepélyen az alapítvány „ Jó tanuló, jó sportoló” díját veheti át az iskola tantestülete által javasolt tanuló.

Kuratórium elnöke:
Bella Csaba

Kuratórium alelnöke:
Kabódi Mihályné

Kuratórium tagjai:
Makádi Vilmos, Csongrádi Pál, Dr. Vranka Tibor

Adószám: 18372908-1-04

Közhasznú minősítése: Közhasznú

Számlavezető bank: MKB

Számlaszám: 10300002-46200264-00003285

A szervezet alapítási éve: 1995

Elérhetőség:
Cím 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
Telefon: +3668411355