Életem talentumai padlókép

2016. március. 9.

vissza >>

„A jó ember jó kincséből jó dolgokat ad elő.”

(Lukács 6, 45)


Március 3-án, nyílt napunkon egy gyönyörű padlókép valósulhatott meg a 4.a osztályban a szülők és érdeklődők részvételével. Foglalkozásunk középpontjában a talentumokról szóló példabeszéd állt. Tanulóink egyedi ajándékaikból szemet gyönyörködtető és szívet melengető képeket készítettek. A padlókép meghittsége, finom gesztusai, apró mozzanatai többeket mélyen megérintettek. Padlóképünk ismét rámutatott arra, hogy alkotni és az alkotás által alakulni vágyunk.

fényképek

Adventi padlókép


A téli szünet megkezdése előtt egy padlókép segítségével adventi utakat jártunk be iskolánkban Mária és József nyomdokaiba szegődve Názáretből Betlehem határig.

Először a názereti otthonra tekintettünk, ahol megjelent az angyal Máriának. Ezt követően elindultunk Erzsébet felé Júdeába egy hegyvidékes, kopár úton, ahol rózsák hajtottak a töviserdőben, jelezve az Élet megjelenését. Megépítettük Betlehem városát, házról-házra jártunk szállást keresve, míg meg nem leltünk az istállót, melyben megpihenhettünk. Majd megidéztük képzeltünkben azt a csodálatos, különleges, szent éjszakát, amelyen Mária világra hozta az Isten Fiát.

Az utak találkozásánál pedig meggyújtottuk a Jézust szimbolizáló gyertyát, remélve, hogy a mi személyes adventi útjaink is Hozzá vezetnek, hogy életünk minden útkereszteződésében ott van Jézus, amely magában hordozza a Vele való találkozás lehetőségét.

Remélem, a résztvevőknek legalább akkora öröm volt ennek a padlóképnek a megélése, mint számomra az előkészítése és a levezetése.

Fényképek

Padlóképes foglalkozások az elsős osztályokban


Szeptemberben egy kalandos útra indultam az elsős osztályosokkal, amikor úgy döntöttem, hogy az idei tanévben a hittanórákon padlóképek segítségével szeretném a gyerekekben megerősíteni  a nyitottságot Isten felé.

A padlókép tanulóink értelmét és szívét szeretné megszólítani az alkotás által. Minden alkalommal közös körünk közepén egy képet építünk meg különböző, egyszerű tárgyak segítségével. Így keltünk életre egy-egy bibliai történetet és dolgozunk fel egy-egy témát.

Az első közös képeink a Mitől lesz egy ház otthon?  és az Imádság padlóképek voltak. Majd az ezt követő alkotások középpontjában a gyerekek értékesség tudatának a megerősítése állt. Egy nagyobb lélegzetű, nyolc padlóképből álló sorozat segítségével dolgoztuk fel a Mi Atyánk imádságot. Decemberben pedig egy adventi padlókép áldásait ismerhettük meg. Az újévben már több bibliai történetet is feldolgoztunk ezzel a módszerrel. Így ismertük meg a tanítványok meghívásának történetét, a magvető példabeszédét, a jerikói vakról szóló történetet, a homokra és a sziklára épült házról szóló példázatot.

Előttünk áll még a nagyböjti, húsvéti és pünkösdi események feldolgozása, megélése. A tanév vége előtt pedig még sor fog kerülni három fontos padlókép elkészítésére is, melyek segítségével arra próbálok majd rámutatni, hogy hol van a számunkra kijelölt hely a világban, mi a helyünkhöz kapcsolódó küldetésünk. Az igazi, biztos helyünk Isten szívében van.

FényképekMajoros, Zsuzsanna

tanárnő