Egyházközségi, plébánosi tájékoztató

Szükségünk van nagyon többlet kegyelemre, segítségre, egymásra figyelésre, összetartásra

Katolikus templom | eotvosoh © 2021
Jézus Szíve Katolikus templom | eotvosoh © 2015

Hírek kétheti visszatekintéssel:

- Az elmúlt napokban több fájdalmas haláleset történt részben iskolai érintettséggel, részben egyházközségi körökben. A tél vége nagyon megpróbálja lelkünket. Fárad a test, de a lélek is. Szükségünk van nagyon többlet kegyelemre, segítségre, egymásra figyelésre, összetartásra. Fohászkodjunk rendszeresen: Szeretet Istene, segíts meg minket, szeretteinket! Adj nekünk kitartást a jóban. Az elhunytakért pedig imádkozzunk: Adj Uram örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében. Amen!
- Havi rendszerességgel (a héten is) íródik az egyházközségi Historia Domus. Ez a közösség életét érintő „házi történetkönyv”. Igyekszünk benne megörökíteni iskolánkra vonatkozó jelentős eseményeket, hogy a jövő nemzedéke ebből a forrásból is betekintést nyerhessen közös életünkbe. A könyv évtizedek óta önkéntes munkával, kézzel íródik, több száz oldalas melléklet teszi színessé a tartalmát.
- Február 11-én Tótkomlóson espereskerületi papi összejövetel volt, a Lourdes-i Szűz jelenése kezdeti napján – betegek világnapja alkalmából - a templom előtti parkban lévő Mária szobor előtt imádkoztunk egyházközségeinkért, intézményeinkért.
- Múlt szerdán végső előkészületi fázisába került a pusztaföldvári ifjúsági találkozó, melyre lehet jelentkezni a hét közepéig hitoktatóinknál, vagy Misi atyánál. A február 21-i program felsős korosztály számára kerül megrendezésre: a pusztaföldvári katolikus iskola várja őket bő fél napos programmal. Közös busszal  tudunk menni, indulás reggel 8-kor a plébánia elől (Deák Ferenc utca 18.), hazaérkezés: délután 2-3 között. A program: ismerkedő játék, előadás a szerzetesi életről, kiscsoportos beszélgetés, kézműveskedés, közös ima és ebéd.
- Szombaton a Magyar Cserkészszövetség Országos Tanácsa OT 2015.02.14./8-as számú döntésével elfogadta csapatalapításunkat és az 1515-ös számot kaptuk, csapatunk neveként Gróf Széchényi Miklós nevét választottuk, aki templomunkat is építtette. Mostantól fölső, szövetségi jóváhagyással, ellenőrzéssel folytathatjuk a munkánkat. Köszönet az előkészületekért. Ebben a tanévben még február végéig lehet bekapcsolódni a munkába, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek. Bárkit várunk, aki részt akar venni hosszútávú közösségépítő életünkben.
- Az előttünk álló félév új iskolai órarendje szerint lehetőség adódik arra, hogy a szerdai első tanítási óra idejében lévő szentmisén a katolikus templomban részt vegyünk. A szentmisét 8 órakor kezdjük és úgy szervezzük, hogy az 8,25-re befejeződjön. Vegyünk részt a lelki megújulást segítő imádságon, hiszen nincs olyan nap, hogy ne bonyolódnánk feszültségekbe, amiknek megoldásában segítséget adhatnak ezek lelki programok. Ha mást nem teszünk, csupán csöndben figyelünk a szentmisén és egy-egy gondolatát próbáljuk napközben visszaidézni, már az is rendezi lelki világunkat.
- A héten megkezdődik a nagyböjt hamvazószerdával. Elcsöndesedés, benső összeszedettség, önfegyelem: ezek azok az erények, melyek fejlesztését szolgálják a böjti előírások: hamvazószerdán és majd nagypénteken szigorú böjt, húsvétig a pénteki napok pedig hústilalmi napok. Ne feledjük: nem a törvény betűje, hanem lelkülete hoz gyümölcsöt. Természetesen korra, egészségre, és állapotbeli kötelességinkre való tekintettel gyakoroljuk az önmegtagadást.

Áldott hetet kívánok: