Egyházi pályázat

EGYH-KCP-15-0574 azonosítószámú támogatás

TESZ-VESZ TAVASZ 20160
Emmi Color Cmyk 6 Emet Logo Fekete Feher

Iskolánk az 2015-16-os tanév alábbi eseményeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ezen belül az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által nyújtott EGYH-KCP-15-0574 azonosítószámú támogatás keretein belül valósította meg.

A projekt célja a hagyományok, a katolikus egyházi oktatás örökségének továbbvitele volt. 2015/16-os tanévi érintett programjai:

  1. Szeged-Csanádi egyházmegye őszi hittanos találkozója 2015. október 21.

Őszi hittanos- és ministránstalálkozó 2015Idén második alkalommal rendeztek egyházmegyei hittanos találkozót a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. A nap interaktív programjai iskolánkban zajlottak. Az egyházmegye által koordinált program a megszentelt élet éve témájához kapcsolódott. Iványi László esperes-plébános az evangéliumi tanácsokra irányította a fiatalok figyelmét, majd Bicsánszky József, iskolánk igazgatója köszöntötte a résztvevőket. A délelőtt folyamán a korosztályok szerint kialakított csoportok kilenc szerzetesrend életével, történetével és szimbólumaival ismerkedhettek meg. Délután csapatjátékok várták a hittanosokat, majd a ministránsok csoportfoglalkozásával ért véget a közös program.

Linkek a fényképekhez:

  1. Kistérségi Szent Gellért Szónoklatmondó Verseny 2015. november 18.

Sony Dsc

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tizenkettedik alkalommal rendezte meg 2015. november 13-án a Szent Gellért Szónoklatmondó Versenyt. A rendezvény célja a szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a történelem- és irodalomismeret elmélyítése, szélesítése és a tehetséggondozás volt. A versenyen 11 általános iskola 23 diákja állt a pulpitus mögé, hogy meggyőző beszédét bemutassa. A résztvevőknek egy kötelező és egy szabadon választott szónoklatot kellett előadniuk. A kötelező szöveget az iskola szellemiségének megfelelően a Bibliából, a Római levélből választották. Majd a tanulóknak egy szabadon választott XX. század végi /XXI. század eleji szónoki beszédet kellett előadniuk, melynek témája a béke megőrzése volt.

Linkek a fényképekhez:

  1. Az Adventhez és a Karácsonyhoz kapcsolódó rendezvények, liturgikus alkalmak

Karácsonyváró A Templomunkban

Meghitt karácsonyi ünnepséget rendeztünk a templomban a szülők és gyermekek részvételével. Először az óvodások kis jelenetét és kedves énekét hallgattuk meg. Ezt követte az énekkar tagjai által bemutatott karácsonyi játék, amely Jézus születésének történetét adta elő karácsonyi szent énekeink segítségével. A kórus szólistáinak csengő hangja mindenkit meghatott. Ezt követte az egyesített pedagógus és gyermekkar karácsonyi hangversenye, amely még emlékezetesebbé tette számunkra az ünnepet. Az adventi városi gyertyagyújtáson is részt vett iskolánk a negyedik gyertya meggyújtását megelőző ünnepségen. Itt is fellépett az egyesített kórus nagy sikerrel.

Az évenként megrendezett városi karácsonyi hangverseny amolyan seregszemle is a város iskoláinak kóruséletében. Ilyenkor mindenki bemutatkozik, meg lehet nézni, hogy az adott évben melyik kórus éppen hogy áll: szárnyal, fejlődik, merre tart. Iskolánk ebben az évben mutatkozott be először a város műértő közönsége előtt. Ezt írta rólunk a városi újság: „Izgalmas látvány és érdekes zenei hangzást hozó produkció volt az Eötvös katolikus iskoláé. Sitkei Katalin tanárnő vezényletével a legkisebb diáktól a meglett férfihangokig megszólaltak a szólamok, a viszonylag fiatal kórus vegyes karként működik. A város közönsége előtt most mutatkoztak be, igazi meglepetésként.”

A rendezvényeken az egységes megjelenéshez az iskola logójával ellátott nyakkendő, kitűző és kottatartó nagyban hozzájárult, melyek megvásárlását a pályázat tette lehetővé.

Linkek a fényképekhez:  GyertyagyújtásKarácsonyváró a templomunkbangyertya meggyújtása a főtéren;  

  1. TESZ-VESZ TAVASZ 2016. március 11.

Sony Dsc

A program célja, hogy a fiatalok egymással összefogva tapasztalatokat szerezzenek az önkéntességről, a szociális tevékenységről, a természeti és épített környezet védelméről, és aktív részesei legyenek környezetük jobbá tételének. A Tesz Vesz Tavasz programban idén 30 településen, közel 2700 fő vett részt. Iskolánk március 11-én kapcsolódott a rendezvényhez. Tanulóink fákat és virágokat ültettek, az osztálytermekben végeztek nagytakarítást, illetve az óvoda és a plébánia udvarán segítettek a kert rendezésében. A gyermekek átélték a közös tevékenység örömét, a rend és a tisztaság, a megszépült iskola körüli tér látványát. Reméljük, hogy így sokan úgy érezték, hogy felelősek azért, ami a környezetünkben történik.

Linkek a fényképekhez:

  1. Csíksomlyói lelki napok 2016. május 12-15.

13227636 1051674124867849 834461806481849489 O

Iskolánk erdélyi kapcsolatai révén meghívást kapott a Csíksomlyói Búcsúra. Csíksomlyó az egyik legnagyobb katolikus búcsújáró hely, gyönyörű környezetben. Figyelembe véve a búcsú spirituális jelentőségét, úgy ítéltük meg, hogy egy ilyen eseményen való részvétel életre szóló, meghatározó élmény a résztvevők számára, és illeszkedik a pályázat szellemiségéhez is. Nemcsak lelki feltöltődést hozott mindenkinek, csapatépítés szempontjából is nagy jelentősége volt a közös zarándoklatnak.

A projekt jelentősége, eredményei, jövőbeni tervek:

A hittanos találkozó a környékbeli katolikus iskolák tanulóinak jó lehetőséget adott arra, hogy egymással megismerkedhessenek, a közös feladatokban egymás segítségére legyenek. A megszentelt élet évének jegyében megismerkedtek tizenegy szerzetesrenddel, sok új ismerettel gazdagodtak. A program jól sikerült, a püspökségről jó visszajelzés érkezett, ezért a jövőben is szívesen adunk otthont hasonló rendezvénynek.

A Szent Gellért szónoklatmondó verseny hagyományos rendezvény iskolánkban. A kistérségben lévő iskolák ismerik, és szívesen vesznek részt a megmérettetésen. A rendezvény célja a szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a történelem- és irodalomismeret elmélyítése, szélesítése és a tehetséggondozás volt. A versenyt a jövőben is évente szeretnénk megrendezni, akár még több szétvevővel.

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó rendezvényeken elért sikerek arra orientálnak bennünket, hogy egyre jobban bekapcsolódjunk a város kulturális életébe.

Évek óta bekapcsolódunk az egyházmegye TESZ VESZ TAVASZ kezdeményezésébe. A gyerekek szívesen vesznek részt a környezet szépítésében, kialakult egy olyan környezettudatosság, hogy amit maguk hoztak létre, azt óvják, gondozzák.

A Csíksomlyói Búcsún való részvétel nagy hatással volt a résztvevőkre, közösségformáló ereje van, ezért jövőbeni célunk, hogy évente hitünk erősítésére zarándoklaton veszünk részt különböző kegyhelyeken.

Csíksomlyói Búcsú Csíksomlyói Búcsú 2016 Csíksomlyói Búcsú 2016

Sitkei Katalintanár