vissza az oldaltetejére YouTube
Share via e-mailShare on Google BookmarksShare on Facebook
Pályázatok Pályázataink Eötvös iskola QR kód linkek Pályázatok

Minden jog fentartva © Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Impresszum | Honlap térkép

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

múltja és jelene.

Elérhetőségeink
Alapítványok Könyvtár Munkatársak Pedagógusok Vezetőség Technikai dolgozók Pedagógusok Vezetőség Könyvtár

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda


Orosházán 1855-ben kezdődött, 1947-ben megszűnt, majd 64 év szünet után újraindult a katolikus iskolai oktatás. Intézményünk a 2011-2012-es tanévvel kezdte meg működését. Pedagógiai Programunk alapja a keresztény értékrend. Célja: TESTI LELKI EGÉSZSÉGBEN MEGTARTANI, EREDMÉNYESEN NEVELNI, OKTATNI MINDEN RÁNK BÍZOTT GYERMEKET. Arra törekszünk, hogy óvodásaink, általános iskolai tanulóink alkotó közösségben, életkoruknak megfelelő módon értsék, – és napi tevékenységük során éljék is meg az örök emberi értékek belsővé válását, a társadalmi együttélés szabályainak hierarchiáját, biztonságot adó rendjét.


Óvodai nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl egy olyan irány megismertetése a gyermekkel, amelyre élete minden szakaszában ráismerhet, és erőt meríthet belőle. Intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják a katolikus szellemiséget. Elsődleges célunk az alapvető óvodai funkciók – óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő – eszközrendszerének erősítése, korszerűsítése. Napi munkánk során arra törekszünk, hogy pedagógiai feltételeinket teljes körűen és optimális hatékonysággal működtessük, mind a négy óvodai csoport számára a legkedvezőbb nevelési környezetet biztosítsuk. Célunk, hogy óvjuk és gyarapítsuk azokat a hagyományokat, amelyeket közösségünk a szülőkkel, az egyházközséggel és az iskola nevelőtestületével együttműködve fennállása során kialakított. Óvodásainkat fokozatosan, türelemmel, aprólékos gonddal, szükség szerinti egyéni fejlesztéssel készítjük elő az iskolakezdésre.


Az iskolai tanulás-tanítás folyamatában egyaránt meghatározó szempontnak tartjuk a gyermeki sikerességet, és a kudarc megelőzését. Pedagógiai gyakorlatunkban kiemelt figyelmet kap a személyes felelősség, a küzdőképesség és az alkotó cselekvés. Igyekszünk családias hangulatot teremteni, ahol fontos a türelem, a szeretet, az udvariasság, a rend és a tisztaság. A jelent formáló pedagógus és a jövőt alkotó gyermek együttműködése jelenti nevelőtevékenységünk lényegét. Az eredményes tanulás, a biztonság, az egészséges életmód, a hasznos és változatos szabadidő feltételeit biztosítjuk, a kulturált viselkedést elvárjuk tanulóinktól.

Óvodás kortól induló, emelt szintű német nyelvi képzési programunk keretében készülhetnek fel a tanulók a német nemzetközi nyelvvizsgára. 8. osztályban DSD-I nyelvvizsgát tehetnek, ami megfelel az államilag elismert alapfoknak.

A sportcsarnok, a műfüves labdarúgópálya és a szabadtéri sportlétesítmények kitűnő tárgyi feltételeket biztosítanak az utánpótlás-neveléshez. SPORTISKOLÁS tanulóink sikeres felkészülésének, versenyzésének az a hatékony együttműködés a biztosítéka, amely Orosháza sportegyesületeinek szakedzői és iskolánk pedagógusai között kialakult.

Az átlagosnál lényegesen jobb feltételeket biztosítunk a különböző művészeti ágak terén fogékony tehetségek kibontakoztatásához. Tanácsadó szakpszichológus segíti a tanulási, életvezetési gondokkal küzdők egyéni fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítunk közösségformáló hagyományaink ápolására, megújítására. Az EÖTVÖS NAP, EGÉSZSÉGNEVELÉSI NAP, AZ EGYHÁZI ÉV ÜNNEPI ALKALMAI, az ÓVODAI-ISKOLAI FARSANG, CSALÁDI NAP. TAVASZVÁRÓ PÜNKÖSDÖLÖ, TERMÉSZETTUDOMÁNYI NAPOK, továbbá szavaló és szónoklatmondó versenyek, sportvetélkedők és rendezvények szövődnek változatos programmá a tanév eseményeinek sorában. Válogatni lehet az évente meghirdetett szakkörök, sportágak, tehetséggondozó foglalkozások között. Népszerű a mazsorett és a társastánc, vidám színjátszó és néptánc-csoportjaink várják az érdeklődőket. Az idegen nyelvek közül angol vagy német választható.


A Szeged-Csanádi Egyházmegye gyorsan gyarapodó köznevelési intézményhálózatának minden tagjától elvárja – és számon is kéri – az évről évre emelkedő színvonalú, eredményes nevelő-oktató munkát. Minden ránk bízott gyermekre figyelve törekszünk arra, hogy tanítványaink egymást tisztelő-segítő közösség hasznos tagjaként éljék mindennapjaikat, járják a felnőtté válás útját.
Orosháza, 2015. november 5.                                    Bicsánszky József

                                                                                               igazgató