Az óvodai beiratkozásról

vissza >>

A 3-6 éves korban realizált befektetések térülnek meg a legnagyobb arányban a gyermekek fejlődésében. A gyermekek az óvodai közösségben szocializálódnak a leggördülékenyebben. Itt tanulják meg a türelmet, az alkalmazkodást, a felnőttek iránti, az egymás iránti, tiszteletet, szeretetet, az életkoruknak megfelelő kommunikációt. Megtapasztalják a közösségért végzett munka örömét.

A keresztény értékrend, a hazaszeretet, a hazafiság szelleme is beivódik a gondolataikba.  A magyar nyelv tisztelete, és helyes használata mellett megismerkedhetnek más népek anyanyelvével is.

A napirend, a szokásrendszer begyakorlása, rögzülése alap, a további közösségi élethez, az egészséges életmódhoz.

Katolikus Óvodánk a Játszóházakkal – 2015. február 21 – március 21 -,

a Nyitott napokkal  - 2015. április - betekintést enged az érdeklődő szülőknek a mindennapjainkba. Megtapasztalhatják intézményünk családias, gyermek centrikus légkörét. Megismerkedhetnek az óvoda magas színvonalú, pedagógiai tevékenységével. Párbeszédet folytathatnak a magasan kvalifikált pedagógusokkal, technikai dolgozókkal.

A kisgyermekek kipróbálhatják az értékes mozgásfejlesztő eszközöket a tornatermünkben. Megtekinthetik só szobánkat, ahol az óvodások erősíthetik immunrendszerüket a téli hónapok folyamán. Gondozott, értékes növényekkel, árnyas fákkal, fa játékokkal rendelkező udvarunk önfeledt játékra ad lehetőséget a mozgásigény kielégítéséhez.

Az iskolára való felkészülést szolgálja az értelmi képességeket fejlesztő játékok tárháza is. Fontos ez, hiszen iskolánknak is az, az egyetlen célja, mint óvodánknak:„Testi-lelki egészségben megtartani,
eredményesen nevelni oktatni minden ránk bízott gyermeket.”Orosháza, 2015. Március 20.


                                                                                                                                      Zolván Edit

                                                                                                           óvodavezető