Katolikus Emlékterem

Minden jog fentartva © Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Impresszum | Honlap térkép

A szabadságharc  

fegyverei

Március 16-án hatodik osztályos tanulóink rendhagyó történelemórán emlékeztek az 1848- 49-es forradalom és szabadságharcra . Selmeczi László köszöntője után Halász Martin  előadásában hangzott el Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. verse. Ezt követően Czene Béla, gyűjtő bemutatta a szabadságharc fegyvereit. Lépésenként elmagyarázta a puskatöltés és a szuronyharc alapfogásait. A tanulók kezükben tarthatták a fegyvereket, majd a Kossuth nóta eléneklésével zárult az óra.Schmidt Jenőné

   tanárnő