A mi második otthonunkKedves Szülők és Nagyszülők!

Kedves Munkatársaink, Barátaink, Támogatóink!


Aki gyermeket nevel, kicsit mindig álmodozik. Egy szebb jövőt, derűsebb, vonzóbb életteret képzel a felnövekvő ijú számára. Olyat, ami nekünk is szép (amilyen valaha nekünk is jó lett volna), aminek a megvalósításában hinni lehet, amelyért tenni érdemes.


Az elmúlt években sokat szépült, gazdagodott intézményünk. Közös összefogással sikerült otthonosabbá, családiasabbá tenni az osztálytermeket, megújítani a sportcsarnokot és a sportudvart, barátságosabbá formálni aulánkat. Ebben a tanévben ez utóbbihoz kaptunk nagyon komoly szakmai segítséget, elkészült aulánk korszerűsítésének látványterve, mely az alábbi internetes felületen megtekinthető.


Az átalakítás nyomán aulánk olyan tágas belső térré változhat, ahol közösségünk apraja és nagyja egyaránt jól érezheti magát. Ez a helyszín egyszerre válik majd színházteremmé, beszélgető sarokká. Örömmel fogadjuk minden érdeklődő kérdését és kérését, támogatását, segítő szándékát, felajánlását, biztatását.  Mindazt, ami e szép tervezet megvalósítását elősegíti.


A kapcsolatteremtéshez, támogatáshoz szükséges adatok:

Telefon, fax: 68/411-355

e-mail: titkarsag@eotvosoh.hu

Honlap: www.eotvosoh.hu

Számlaszám: Otp Bank Nyrt: 11735005-20573711


Kérésünk: az érdeklődők, segíteni szándékozók az osztályfőnökökkel, a szülői szervezet vezetőivel, az iskolatitkárral vagy az iskolavezetés képviselőivel vegyék fel a kapcsolatot! Írják le, mondják el, üzenjék meg mindazt, amivel közös szándékaink megvalósításához kapcsolódni szeretnének!


Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minden jóérzésű, jóindulatú jelentkező lehetőségei, és jobbító szándékai szerint kaphasson szerepet intézményünk arculatának megújításában.Orosháza, 2017. november 22.Bicsánszky József

igazgató

A mi második otthonunk

2017. november 22.

A mi második otthonunk

A mi második otthonunk

A mi második otthonunk

További fényképek >>> vissza >>