vissza

Intézményünk az Emberi Erőforrás Minisztérium a TÁMOP támogatási rendszeréhez benyújtott „Legyünk egészségesebbek az Eötvös József Katolikus Általános iskolában!”pályázatát 13 998 943 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.


„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című pályázati felhívásnak tettünk eleget.


A pályázatot a 2014/2015. tanévben valósítottuk meg és eredményesen zártuk.


A program célja:

Jelen program közvetlen célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése. A kiírás keretében olyan összetett eszközrendszerű intézményi egészségfejlesztési programok valósulnak meg az általános iskolai tanulók részvételével, melyeknek fő pillérét az életkornak megfelelő energiaegyensúlyt szolgáló testmozgás és életmód programok jelentik alábbiak szerint:

- a tanulók egészségműveltségének növelése;

- az egészségfejlesztő testmozgás és a szabadidős mozgás iránti motiváció növelése, a testmozgás általi sikerélmények megélésének erősítése;

- általános iskolákban tanuló egészségtudatos életvezetéséhez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése;

- az egészségfejlesztéssel összefüggő készségeknek, ismereteknek a gyermekek, tanulók (mindennapos) viselkedésébe történő beépítése közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok megvalósításán keresztül.


A pályázat tartalma:

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban.


Kapcsolódó tevékenységek:


- heti 1 alkalommal: test- és szájhigiéniai foglalkozás                 

Balogné Dér Ildikó


 - sérülés megelőzési programok                   

Varga Lászlóné


 - egészséges ételek megismerése, elkészítése-főzés                 

Schmidt Jenőné


 - egészségfejlesztési témák kommunikációja kisfilm készítés  

Dr. Blahóné G.E.


 - egészségfejlesztési témák komm. rajz, plakát készítése         

Korponai Tünde


 - heti 3 alkalommal: játékos mozgás szünetekben          

Marosvölgyiné Rideg Ágnes   


 - Úszásoktatás                                      

Dr. Nagyné Hévvízi Andrea


- Játékos atlétikai képességfejl.         

Marosvölgyiné Rideg Ágnes    


A pályázat fizikai megvalósításának ideje:  2014. november 2. – 2015. október 31.

A fenntartási időszakban Egészségnapot és ehhez kapcsolódóan 10 alkalomból álló tevékenységláncot szervezünk tanulóink számára.Gombkötő Valéria

     általános igazgatóhelyettes


TÁMOP-6.1.2.A-14/2 -2014-0033

záró összefoglaló